Veelgestelde Vragen

Wie of wat is de Thuisjuffrouw?
De Thuisjuffrouw bestaat uit een team van ZZP'ers die huiswerkbegeleiding verzorgen of een thuisbegeleiding met kinderen. Ook komen wij op school onder schooltijd.
Hoe lang bestaat de Thuisjuffrouw al?
De Thuisjuffrouw bestaat sinds 1 juli 2012.
Hoe kom ik met jullie in contact?
U kunt ons telefonisch of per mail bereiken. Op de contactpagina staan onze actuele gegevens. Natuurlijk kunt u ook via Facebook of Twitter met ons in contact komen.

Thuisbegeleiding

Voor wie is de thuisbegeleiding bedoeld?
De thuisbegeleiding is bedoeld voor leerlingen van de basisschool.
Wat kost zo’n thuisbegeleiding?
Voor de thuisbegeleiding werken wij met een knipkaart. Een knipkaart bestaat uit drie begeleidingsmomenten van 45 minuten. De eerste knipkaart bevat het intakegesprek en daarnaast twee begeleidingsmomenten. Per 01-01-2018 kost het 165 euro. Dat is inclusief voorbereiding van de Thuisjuffrouw, reiskosten en reistijd en materiaal. Dit tarief geldt voor een straal van 15 km rondom Venlo. Tevens krijgt u van ons een plan van aanpak en iedere begeleiding een digitaal logboek. Er zijn geen bijkomende kosten.
Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede knipkaart?
Bij de eerste knipkaart hoort het intakegesprek en twee begeleidingen. Bij de daaropvolgende knipkaarten horen drie begeleidingen.
Waar worden de begeleidingen gegeven?
De begeleidingen zijn bij u thuis aan de keukentafel of op school onder schooltijd. wat kan ik verwachten bij een thuisbegeleiding mag worden Wat kan ik verwachten bij een begeleiding. waar en wanneer wordt de huiswerkbegeleiding gegeven: het antwoord mag worden De huiswerkbegeleiding vindt plaats van maandag tot vrijdag. Van 14.30u tot 17.30u, afwijkende tijden in overleg. Het adres vanaf schooljaar 2018-2019: Via Crescendo in Venlo(achter het stadskantoor)
Hoeveel knipkaarten moet ik afnemen?
Na het intakegesprek volgen twee begeleidingen. Dat is de eerste knipkaart. Daarna wordt per kaart gekeken of er nog begeleidingen nodig zijn.
Komen er nog extra kosten bij?
Bij de knipkaart zit inbegrepen: 3 begeleidingsmomenten van 45 minuten, de reiskosten en de reistijd, de voorbereiding van de Thuisjuffrouw, het logboek, materialen voor begeleiding en 15 minuten telefonische afstemming met school zijn inbegrepen.
Als er aanvullende afstemming met de school nodig is, dan wordt dit in rekening gebracht als een knip / thuisbegeleiding. Er zijn verder helemaal geen bijkomende kosten.
Hoe worden ouders op de hoogte gehouden?
De Thuisjuffrouw typt per begeleiding een logboek. Dit wordt per mail wekelijks verzonden.
Wat kan ik verwachten bij een thuisbegeleiding van de Thuisjuffrouw?
Wij gaan heel praktisch en opbrengstgericht aan de slag met uw kind om zo snel mogelijk het hiaat in de reken-/spelling- of leesontwikkeling te ontdekken. Onze ervaring is dat het merendeels aan basiskennis schort. Ergens in de leerontwikkeling is er een discrepantie ontstaan tussen de leerbehoefte van uw kind en het leeraanbod van dat moment. Geen onwil van uw kind of de school. Het zit vaak in iets kleins. In rekentaal bijvoorbeeld of letterkennis. Ook kan het zijn dat er onvoldoende geautomatiseerd is om tot rekeninzicht te komen. Of dat de leesstrategieën niet stevig genoeg zijn om tot tekstbegrip te kunnen komen. Dit kan echter uitmonden in een groter probleem naarmate de tijd vordert en de leeropbrengsten groter moeten worden. We werken het liefst actief en met betekenisvol materiaal en ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer of tablet. Dit gedurende 45 minuten bij u thuis aan de keukentafel. Het normale gezinsleven kan ondertussen gewoon doorgaan. Uw kind is hieraan gewend. Het biedt zelfs steun en veiligheid is onze ervaring. Aan het einde van een begeleiding praten we graag even kort met u bij.
U mag tijdens de begeleiding ook aan de tafel erbij blijven zitten als u en uw kind dat fijn vinden.
De methode van de school is leidend tijdens de begeleidingen.

huiswerkbegeleiding

Wat is huiswerkbegeleiding?
Vooraf de opmerking dat de vakinhoud leidend is tijdens de huiswerkbegeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding worden de leerlingen zelfstandig gemaakt waardoor kinderen na een aantal maanden zelfstandig kunnen werken. Dit wordt gedaan door samen doelen te stellen, daarop te sturen door gesprekken, zelfreflectie, samen te leren plannen en organiseren en huiswerk te maken onde begeleiding. Het is dus geen huiswerkbegeleiding waarbij alleen toezicht wordt gehouden, maar er wordt op individueel niveau ondersteund. Ook werken we aan eigenaarschap zodat uw kind zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren.
Waar en wanneer wordt de huiswerkbegeleiding gegeven?
De huiswerkbegeleiding is 5 dagen per week open. Ons adres is Via Crescendo 28 in Venlo. In de regel start de huiswerkbegeleiding om 14.30u. Afwijkende tijden zijn in onderling overleg mogelijk.
Waarom vindt het intakegesprek bij ons thuis plaats?
Het kind voelt zich hier veilig. Op die manier kunnen we op een ongedwongen, informele manier kennismaken. Dit schept vertrouwen en zo kunnen we eerder de gestelde doelen bereiken. Ook willen we graag weten uit welke gezinssituatie een kind komt, Dit om een leerling als persoon te kunnen zien en niet enkel als student. Reizen is voor ons geen probleem.
Waarom duurt de huiswerkbegeleiding een half jaar?
De huiswerkbegeleiding van de Thuisjuffrouw is gericht op zelfstandigheid / zelfredzaamheid en zelfregulerend gedrag. Samen met de huiswerkbegeleider ga je aan de slag met jouw eigen (vakinhoudelijke) leervraag. Bij de Thuisjuffrouw leer je jouw leervalkuilen te herkennen en hiermee om te gaan. Na een half schooljaar bekijken we samen of je nu zonder onze hulp verder kan. Door deze periode van een half schooljaar kunnen wij kwaliteit bieden met onze coaching. Wij kiezen niet voor iedere dag huiswerkcoaching: We vinden het ook belangrijk dat leerlingen voldoende vrije tijd hebben voor sport, muziek of hobby. En om op de andere dagen het geleerde zelf al in de praktijk te brengen. Wij geloven er niet in dat het continu vasthouden van de hand van een leerling leidt tot zelfstandigheid. Wanneer aan een kind verantwoordelijkheid gegeven en geleerd wordt nemen veel kinderen deze rol sneller aan als wanneer zij niet zelfstandig aan de slag kunnen. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelkracht van kinderen.
Wat kan ik verwachten bij huiswerkbegeleiding van de Thuisjuffrouw?
Als een leerling tijdens het intakegesprek heeft aangegeven bij ons aan de slag te willen zien we hem of haar heel graag na afloop van zijn lessen bij ons. We willen eerst graag weten hoe het met een kind gaat, hoe zijn dag was en of er nog bijzonderheden zijn. Na een korte break met wat drinken en een kleine versnapering kan een leerling aan het werk. Gedurende de coaching kijkt de coach mee met het de planning, stelt kritische vragen, geeft tips en trics, ondersteunt onzekerheden waar nodig, vraagt af, controleert, bevraagt op leerdoelen, stuurt bij, maakt inzichtelijk, geeft handreikingen enz. De Thuisjuffrouw typt per begeleiding een logboek. Dit wordt per mail wekelijks verzonden naar je ouders. Zo kunnen wij je vooruitgang goed bijhouden en kun jij aan je ouders laten zien wat je tijdens de coaching hebt gedaan.
Kan ik een keer bij de huiswerkbegeleiding langskomen?
Dat kan zeker. Wij vinden het belangrijk dat je kiest voor huiswerkbegeleiding waar je je prettig voelt en die bij je past. Daarom kun je bij de huiswerkbegeleiding langskomen. Zo kun je zien hoe wij werken! Maak daarvoor wel eerst een afspraak via info@thuisjuffrouw.nl
Maakt het wat uit op welk niveau of in welk jaar ik zit?
Nee, dat maakt niet uit. Je kunt altijd bij ons terecht, ongeacht je niveau of jaar. Dit omdat de huiswerkbegeleiding meer is als vakinhoudelijke begeleiding.
Wat kost de huiswerkbegeleiding?
in schooljaar 2018-2019 Kost het voor een half jaar 6x 140 euro voor 2 keer per week en 205 euro voor drie keer per week.
Ik heb hulp nodig bij een specifiek vak. Kan de Thuisjuffrouw mij daarbij helpen?
In overleg kunnen wij samen kijken naar de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we wat we voor jou kunnen betekenen.
Ik zit op een middelbare school buiten Venlo. Kan ik ook bij de Thuisjuffrouw terecht?
Ja, natuurlijk! Dat is geen enkel probleem.
Hoe ziet de samenstelling van de groepen eruit? En hoeveel leerlingen zitten er in zo’n groep?
In de groepen zitten leerlingen van alle leerjaren door elkaar. Er zitten 8 kinderen in een groep. Je kiest een vaste dag en wij bepalen aan de hand van je leervragen wie je vaste begeleiders zijn op die dagen.
Wat moet ik doen als ik naar de tandarts moet of lesuitval heb? Ik heb een lastig rooster. Kan ik wel bij de Thuisjuffrouw terecht?
In overleg kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op!
Kan ik vrijblijvend een intake afspraak maken?
We kunnen altijd een keer vrijblijvend bellen. Als u een intakegesprek met ons aangaat gaan we er van uit dat uw kind ook daadwerkelijk bij ons start. We geven dan advies over de verschillende vakken wat betreft vakinhoud en leren leren. Als uw kind toch niet start zijn we genoodzaakt om voor dit adviesgesprek een factuur te sturen van 45,00 Euro.
Wat heb ik nodig tijdens een intakegesprek?
Het is fijn als er tijdens een intakegesprek gegevens uit voorgaande leerjaren beschikbaar zijn. Als het gaat om een aanmelding in de brugklas of tweede klas ook de gegevens van de basisschool zoals rapporten of een uitdraai uit het Cito LVS. Deze is bij de basisschool van uw kind op te vragen.
Wie is er aanwezig bij een intakegesprek?
Naast de aanwezigheid van de leerling is het gewenst dat beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn zodat alle neuzen dezelfde kant uit staan en alle doelen die leerling en ouders willen bereiken in open communicatie besproken zijn.

Op de begeleiding van De Thuisjuffrouw zijn de algemene voorwaarden van toepassing.