Het drieslagmodel van de Thuisjuffrouw

Huiswerkbegeleiding

Wil je leren leren, leren plannen, weten hoe je je huiswerk kunt aanpakken op een manier die past bij jouw leerstijl? Benieuwd hoe je kunt omgaan met stress in de proefwerkweek? Wil je je schoolwerk op orde houden? Hulp nodig bij dat lastige vak? Meld je dan aan bij de Thuisjuffrouw!

De Thuisjuffrouw biedt persoonlijke huiswerkbegeleiding op een centrale locatie in Venlo. Onze huiswerkbegeleiding biedt plaats aan alle niveaus en leerjaren, van de brugklas tot aan het examenjaar. Samen sterk is ons credo. De individuele leerling staat bij ons centraal. Om die reden werken wij met kleine groepen van min. 6 en max. 8 leerlingen zodat er vanuit de persoonlijke leerbehoefte van de leerling kan worden gewerkt.

Je krijgt limonade en een stuk fruit of koek, net als thuis. We willen graag weten hoe je dag was en na een momentje van onstpanning gaan we aan de slag. De huiswerkbegeleider kijkt samen met jou naar wat je moet doen en jij maakt, al dan niet met hulp, een planning voor die dag en de komende dagen en week. Dan ga je aan het werk en gedurende de middag komt de huiswerkbegeleider nog een aantal keren bij je zitten om te horen of je vragen hebt, of je planning wellicht bijgesteld moet worden, of je vakinhoudelijke vragen hebt of dat je al overhoord kan worden. Ook zullen we steeds vragen aan je stellen die moeten leiden tot zelfreflectie. Dit leidt tot zelfsturend gedrag.

Wij geloven in samenwerkend leren. Je werkt aan je eigen leervraag, maar je kunt, met geode afspraken, hiervoor ook samenwerken met de andere leerlingen. De huiswerkbegeleiding van de Thuisjuffrouw is gericht op zelfstandigheid. Het doel is dat je het zelf kan!

Werkwijze

Bij de Thuisjuffrouw begint het traject van een half jaar huiswerkbegeleiding altijd met een intakegesprek met de leerling en de ouders. In zo’n intakegesprek kunnen we met elkaar kennismaken. Kun je je vragen stellen en je verwachtingen aangeven. Ook kunnen wij onze werkwijze uitleggen. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we samen jouw persoonlijk leervraag en leerdoelen. Deze leggen we vast in een plan van aanpak. Wat wil je bij ons leren? Wat heb jij nodig om het zelf te kunnen gaan doen. Hierbij kun je denken aan inhoudelijke hulp bij bepaalde vakken, het leren plannen of leren met dyslexie. Ook voor hoogbegaafde kinderen kunnen we samen een leerdoel bepalen.

Met zo’n leervraag gaan wij vervolgens aan de slag tijdens de huiswerkbegeleiding. Je wordt hierin begeleid door een eerstegraads (of tweedegraads) docent, exellente student of orthopedagoog of een leerkracht met specifieke ervaring zoals dyslexie of hoogbegaafdheid.

Je ouders ontvangen een digitaal logboek waarin de vorderingen van de leerling worden bijgehouden door ons.

De huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor een vaste periode, zie algemene voorwaarden, Na deze periode plannen we een gesprek waarin we samen evalueren. We gaan hierbij altijd uit van jouw eigen leervraag en -behoeften. In overleg kan worden gekozen voor een tweede periode.

Tarief 2018-2019

Zie onze algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding

Wat kun je verwachten van De Thuisjuffrouw?